Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä sivu sisältää tmi Sporttitassun rekisteri- ja tietosuojaselosteen. Luotu16.2.2020. Päivitetty 17.3.2021.

Tämä tietosuojaseloste kertoo sinulle, kuinka yritys ”tmi SporttiTassy” huolehtii yksityisyydestäsi. Rekisteriin kerätyt “henkilötiedot” tarkoittavat tietoja, jotka liittyvät tunnistettavissa olevaan ihmiseen. Tästä selosteesta sinulle selviää miksi Sporttitassu kerää ja miten käsittelee sekä suojaa henkilötietojasi. Hyväksyt rekisteri- ja tietosuojaselosteen ehdot käyttämällä palveluita.

Rekisteriseloste

Tämä on tmi SporttiTassu:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.  Laadittu 16.2.2020. Päivitetty 18.1.2021.

Rekisterinpitäjä

tmi SporttiTassy. Marsupolku 2 D 1, 01450 Vantaa, Suomi

Henkilörekisteriä hoitava henkilö

SporttiTassu / Rosa-Maria Ikäheimonen
Y-tunnus:
2698598-7 
Marsupolku 2 D 1, 01450 Vantaa
SUOMI
www.rosaikaheimonen.fi
Puh: +358 44 275 3155
Sähköpostiosoite: rosa.ikaheimonen@gmail.com

Rekisterin nimi

Koulutettu hieroja Rosa Ikäheimonen -asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakas- ja potilasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, seurantaan ja laadun varmistamiseksi. Potilasrekisterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

– Laki ja asetus tervyedenhuollon ammattihenkilöistä,

– laki potilaan asemasta ja oikeuksista,

– terveydenhuoltolaki,

– sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista ja

– laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Rekisterin tietosisältö

Potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, syntymävuosi, , puhelinnumero, sähköpostiosoite, harrastukset, työ, terveydentila, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, käyntitiedot ja potilaan hoidon kannalta välttämättömiä tietoja. Asiakas täyttää nämä tiedot itse.

Tietolähteet
Tietolähteinä käytetää asiakkaan itse antamiaan tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto

Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Jos asiakaasta ei ole kirjattuna potilastietoja, säilytetään tietoja kirjaamisen jälkeen 12 vuotta. Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä jos kuolemasta ei ole tietoa.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla voidaan tietoja luovuttaa yös muualle, esim. potilaan hoitavalle lääkärille.

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteriin on käyttöoikeus vain Rosa-Maria Ikäheimosella.

Asikasrekisteriä säilytetään lukituissa tiloissa ja Rosa-Marian valvonnassa.

Yhteydenotot rekisteri- ja tietosuoja-asioissa

Rosa-Maria Ikäheimonen
Y-tunnus: 2698598-7 
Marsupolku 2 D 1, 01450 Vantaa
SUOMI
www.rosaikaheimonen.fi
Puh: +358 44 275 3155
Sähköpostiosoite: rosa.ikaheimonen@gmail.com